24.12.2020 р. на кафедрі професійної та вищої освіти УМО відбувся попередній захист

24.12.2020 р. на кафедрі професійної та вищої освіти УМО відбувся попередній захист результатів дисертаційного дослідження к.п.н. Т. І. Стойчик «Система управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 ‒ теорія та методика управління освітою (01 ‒ Освіта / Педагогіка)». Науковий консультант д.п.н., професор Л.М. Сергеєва.