Бахмацька Марина Василівна

Заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії.

Закінчила Криворізький державний педагогічний уні-верситет (2004 р.); пройшла навчання у навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Дніпро-петровській області за програмою довгострокового семіна-ру для новопризначених заступників директорів ПТНЗ (2016 р.). Працює в КПГТЛ з 4 липня 2004 року. Педагогіч-ний стаж складає 15 років.

Постійно виступає з доповідями на педагогічних радах, міських методичних секціях та наукових конференціях. Сприяє роботі педагогічного колективу над єдиною мето-дичною проблемою «Підвищення якості теоретичної та практичної освіти шляхом впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес». Є співавтором термінологічного довідника для професійно-технічних навчальних закладів. Друкує статті в підручниках, зокрема – «Урок: 100 інноваційних ідей (Профосвіта)». Готує методичні розробки та доповіді, напри-клад – «Формування мовленнєвої компетентності учнів засобами інтерактивних методів навчання», а також бере участь у розробці методичних інструкцій та ін-ших навчальних напрацювань.

Перемогла у конкурсі «Мій учень» (2016 р.), організатором якого є постійний партнер з інформаційної підтримки профтехосвіти – обласна педагогічна газета «Джерело».

Брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фундамента-лізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспекти-ви».

Має нагороди: Знак Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти» (2015 р.); грамота Депа-ртаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА (2016 р.); почесна грамоти викон-кому Жовтневої районної у місті ради (2007 р., 2014 р.); подяка Навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області (2018 р.) та інші.