Електрогазозварник

Кваліфікація: електрогазозварник

Детальніше за телефоном: +38(096)338-21-11 (Шанда Людмила Семенівна)

Форма навчання: вечірня

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує  ручне кисневе різання  та різання  бензорізальними та газорізальними  апаратами стального легковагового  і важкого брухту. Виконує ручне дугове, плазмове, газове автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих  деталей, вузлів  і  конструкцій  з вуглецевих сталей. Виконує  кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному положеннях  зварного шва металу простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за  розміткою вручну, на переносних стаціонарних та плазморізальних машинах. Прихвачує деталі, вироби конструкцій у всіх просторових  положеннях. Готує вироби, вузли  та  з’єднання  під  зварювання.  Зачищає шви після зварювання та різання. Забезпечує захист  зворотної сторони зварного шва в процесі зварювання в захисних газах. Наплавляє прості невідповідальні деталі. Усуває раковини і тріщини в простих деталях,  вузлах,  відливках. Підігріває конструкції і деталі під час правлення. Читає прості креслення. Готує газові балони до роботи. Обслуговує переносні газогенератори.

         Повинен знати: загальні відомості про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового  зварювання змінного і постійного струму, газозварювальної і газорізальної апаратури, газогенераторів, електрозварювальних автоматів та напівавтоматів, кисневих і ацетиленових балонів, редукувальних приладів і зварювальних, які обслуговує; правила користування паяльниками, редукторами, балонами, які застосовує; ння, правила забезпечення захисту під час зварювання в захисному газі,  види зварних з’єднань і типи швів;  підготовку кромок виробів для зварювання;  типи обробок та позначення зварних швів на кресленні; основні властивості електродів, зварювального металу і сплавів, газів  та  рідин,  які  застосовує  під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;характеристику газового полум’я, габарити брухту за  Державним стандартом.

3-й розряд                                                         

         Завдання та обов’язки. Виконує ручне дугове, плазмове, газове зварювання,  автоматичне  і  напівавтоматичне  зварювання  простих деталей та конструкцій вузлів з конструкційних сталей,  кольорових металів  і  сплавів  та  середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх положеннях шва, крім стельового. Виконує кисневе плазмове прямолінійне  і криволінійне  різання  в  різних  положеннях металів,  простих  і середньої складності деталей із вуглецевих  та  легованих  сталей, кольорових  металів і сплавів за розміткою вручну на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах у всіх положеннях  зварного шва. Виконує  ручне  кисневе різання і різання бензорізальними і гасорізальними апаратами на задані розміри з виділенням  відходів кольорових металів та зі зберіганням або вирізанням вузлів і частин машин.  Виконує ручне дугове повітряне стругання простих і середньої складності деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Наплавляє раковини та тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої  складності. Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму. Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій.

Повинен знати: будову електрозварювальних та плазморізальних машин, газозварювальної апаратури, автоматів, напівавтоматів та пдазмотрона, які обслуговує; вимоги до зварного шва та поверхонь після  повітряного стругання; способи підбирання марок електродів залежно  від  марок  сталей;  властивості і значення обмазок електродів; будову зварного шва;  способи їх випробування і види контролю; правила підготовки деталей і вузлів під  зварювання  та заварювання; правила підбирання режиму нагрівання металу залежно від марки металу та його товщини; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання; основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей  із різних сталей, чавуну,  кольорових металів і сплавів,

режим різання  та  витрачання  газів   під   час   кисневого   та газоелектричного різання.

4-й розряд

         Завдання та обов’язки. Виконує ручне дугове, плазмове і газове зварювання середньої складності деталей, вузлів, конструкцій  і  трубопроводів  з  конструкційних  сталей, чавуну, кольорових  металів  і сплавів  та складних  деталей вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх просторових  положеннях  зварного  шва.  Виконує ручне  кисневе плазмове  і  газове прямолінійне і фігурне різання і різання бензорізальними та  газорізальними апаратами на переносних, стаціонарних і плазморізальних  машинах,  в різних  положеннях складних деталей з різних сталей,  кольорових металів і сплавів за розміткою.  Виконує  киснево-флюсове різання деталей з

високохромистих і хромистонікелевих сталей і чавуну. Виконує кисневе різання суднових об’єктів на плаву. Виконує автоматичне і механічне зварювання середньої складності та складних  апаратів, вузлів, конструкцій,  трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових  металів  і сплавів.  Виконує  автоматичне зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в  складних  умовах. Виконує  ручне  електродугове

повітряне стругання складних і відповідальних деталей з різних сталей,  чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Зварює  конструкції  з чавуну.  Наплавляє дефекти складних деталей машин, механізмів, конструкцій і відливок під механічне оброблення та пробний тиск. Виконує гаряче правлення складних і відповідальних конструкцій. Читає креслення  складних зварних металоконструкції.

            Повинен знати: будову різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, автоматів та напівавтоматів; особливості зварювання та  електродугового стругання на змінному і постійному струмі; основні закони електротехніки у межах роботи, яку виконує; види  дефектів  в  зварних  швах  і  методи  щодо їх запобігання і усунення; основні відомості про зварюваність  металів; механічні властивості металів, які зварює; принцип підбирання  режиму зварювання за приладами; марки і типи  електродів;   загальні відомості про методи одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів: ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану, які використовуються під час газового  зварювання;  процес газового різання легованої сталі.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує ручне дугове, плазмове та газове зварювання складних і відповідальних апаратів, деталей, вузлів, конструкцій та  трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, які  призначені для роботи  під динамічними та вібраційними навантаженнями та під тиском. Виконує ручне  дугове та плазмове зварювання  відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах. Виконує кисневе і плазмове прямолінійне і горизонтальне різання  особливо складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою вручну з обробленням кромок під зварювання, в  тому числі з застосуванням спеціальних флюсів з різних сталей і сплавів. Виконує кисневе  різання металів  під водою. Виконує автоматичне і механізоване зварювання особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів. Виконує автоматичне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних  конструкцій, які працюють під динамічними та вібраційними навантаженнями.  Виконує механізоване зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють у важких умовах. Виконує ручне електродугове повітряне стругання особливо складних і відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях.  Зварює відповідальні конструкції в блочному виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва. Зварює і наплавляє тріщини і раковини в тонкостінних виробах з важкодоступними для зварювання місцями. Виконує термооброблення газовим пальником зварені стики після зварювання. Читає креслення особливо складних зварних просторових металоконструкцій.

Повинен знати: електричні схеми і  конструкції різних зварювальних машин, автоматів, напівавтоматів та джерел живлення; технологічні властивості металів, які зварює, включаючи високолеговані сталі,  а також наплавленого металу і металу, який підлягає струганню; вибір технологічної послідовності накладання зварних швів і режимів зварювання; вплив термічного оброблення на властивості зварного шва; правила різання металів під водою.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує дугове, плазмове і газове зварювання особливо складних та відповідальних апаратів, деталей, вузлів,  конструкцій і  трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, які  призначені  для  роботи під динамічними і вібраційними навантаженнями і  під  високим  тиском. Виконує дугове і газоелектричне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації. Виконує автоматичне зварювання особливо відповідальних конструкцій з легованих спеціальних  сталей, титанових і інших сплавів на автоматах спеціальної конструкції, багатодугових, багатоелектродних автоматах і автоматах, оснащених телевізійними, фотоелектронними і іншими спеціальними пристроями, автоматичних маніпуляторах (роботах). Виконує механізоване зварювання особливо відповідальних апаратів, вузлів,  конструкцій трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними  навантаженнями, під час виконання  зварних  швів  в стельовому положенні і на вертикальній площині. Зварює експериментальні конструкції з металів і сплавів з обмеженою зварюваністю, а також із титану і титанових сплавів. Зварює особливо відповідальні конструкції в блочному  виконанні у всіх просторових положеннях зварного шва.

Повинен знати: різновид титанових сплавів, їх зварювальні і механічні властивості; кінематичні схеми автоматів і напівавтоматів, принципову будову електронних схем керування; правила навчання роботів і роботи з робототехнічними комплексами; види корозії і фактори,  які викликають її; методи спеціальних випробувань виробів, які зварює, та призначення кожного з  них; основні види термічного оброблення зварних з’єднань; основи знань з металографії зварних швів.

7-й розряд

Завдання та обов’язки. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, устаткування та інструментів згідно з заданим технологічним режимом зварювання. Виконує зварювальні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском до 5,5 МПа методом зварювання герметичної муфти з технологічними кільцями згідно з технологічними картами.  Зачищає зварний шов від шлаку та крапель  металудля  проведення дефектоскопічного обстеження. Дотримується вимог нормативних документів щодо виконання зварювальних робіт з ремонту діючих газопроводів. Проводить роботи відповідно до  Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( z1143-06 ) (ПТЕ) з додержанням норм технічної безпечної  експлуатації електроустановок в обсязі вимог за 4-ї групи з електробезпеки.

Повинен знати: будову та технічні характеристики обслуговуваного  зварювального устаткування; правила технічної та безпечної експлуатації зварювального устаткування, яке обслуговує; порядок обслуговування і  ремонту зварювального устаткування; правила технічної та безпечної  експлуатації  електроустановок; інструкцію з охорони праці з професії та видів робіт; властивості шкідливих, небезпечних та отруйних речовин, які застосовуються в процесі виконання робіт.

8-й розряд

Завдання та обов’язки. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, устаткування та  інструментів згідно з заданим технологічним  режимом зварювання. Виконує  зварювальні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском понад 5,5 МПа методом  зварювання  герметичної муфти з технологічними кільцями згідно з технологічними  картами. Заварює корозійні виразки та каверни на тілі труби діючих магістральних газопроводів під тиском до 5,5 МПа. Зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для проведення дефектоскопічного обстеження. Дотримується  вимог нормативних документів щодо виконання зварювальних робіт з ремонту діючих газопроводів. Проводить роботи  відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (z1143-06) (ПТЕ) з додержанням норм технічної  безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог за 4-ї групи з електробезпеки.

Повинен знати: будову та технічні характеристики обслуговуваного зварювального устаткування; правила технічної та безпечної експлуатації зварювального устаткування, яке обслуговує; порядок обслуговування і ремонту зварювального устаткування; правила технічної та безпечної експлуатації обслуговуваних електроустановок; інструкцію з охорони праці з професії та видів робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються в процесі виконання робіт.