Гірник очисного забою 5(4-5)-го розряду

Кваліфікація: гірник очисного забою 5(4-5)-го розряду

Детальніше за телефоном: +38(096)338-21-11 (Шанда Людмила Семенівна)

Форма навчання: вечірня

5(4-5)-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує комплекс робіт під час очисного виймання корисної копалини, робіт, пов’язаних з проведенням печей, просіків, гезенків, ортів, розрізів лав, монтажних камер (шарів). Бурить шпури і свердловини самохідними буровими установками (крім дизельних), каретками і перфораторами вагою до 35 кг (разом з пневмопідтримкою), електросвердлами та пневмосвердлами. Оглядає забій і доводить до безпечного стану, планує ділянку вибою. Проводить прибирання, навантаження і доставку гірничої маси різними способами. Зводить тимчасове і постійне кріплення відповідно до паспорта кріплення та керування покрівлею, здійснює посадку покрівлі, викладення і перенесення кострів. Зміцнює породи покрівлі очисного забою і сполучення з ним полімерними матеріалами. Встановлює упорні та розпірні стояки. Викладає помости. Скреперує гірничу масу з забою. Проводить закладку виробленого простору, надає допомогу в керуванні гірничими виїмковими машинами. Керує гідромоніторами, вантажо-доставними машинами з електричним і пневматичним приводом та дизельним двигуном потужністю до 147,2 кВт (200 к. с.), закладними машинами, скреперними лебідками, самохідними покрівельно-оборковими помостами та іншими застосовуваними в роботі машинами і механізмами, здійснює їх технічне обслуговування. Керує установками, що нагнітають воду в пласт, гідросистемою під час пересування секцій кріплення і конвеєра. Бере участь у монтажі, демонтажі, перенесенні, пересуванні, установленні обладнання в зоні забою і виробках, прилеглих до очисних забоїв (лав, блоків, заходок). Монтує гнучкі перекриття з металевої сітки, пересуває опірні балки і переставляє ролики під час роботи стругових установок і вузькозахватних комбайнів. Пересуває стояки спеціального привибійного кріплення. Нарощує й укорочує конвеєри у виробках, прилеглих до очисних забоїв. Доставляє кріпильні матеріали та обладнання в забій від штреку, розкладає їх у забої, видає з очисного забою на штрек. Проводить навантаження, вивантаження матеріалів та устаткування у гірничих виробках, в очисних забоях. Змащує і заправляє паливо-мастильними матеріалами обслуговуване обладнання. Проводить проходку ніш. Навішує люки, нарощує зрубові хідники. Бере участь у нарощуванні водо- і повітропровідних магістралей, в ремонті вибійного обладнання. Виконує роботи щодо запобігання несподіваним викидам гірничої маси і газів.

Повинен знати: будову, технічні характеристики обладнання, машин, механізмів і пристроїв, застосовуваних на очисній виїмці корисної копалини, правила приймання, випробування і догляду за ними; пускову та регулювальну апаратуру; порядок монтажу та демонтажу обслуговуваних машин; схему розведення повітропроводів і водопроводів; системи зрошування; властивості гірських порід; властивості бокових порід та структуру пласта: кліваж, тріщинуватість, віджимання, наявність породових прошарків, несправжньої покрівлі, твердих вкраплень, схильність до несподіваних викидів і гірничих ударів, багаторазовість відпрацьовуваного пласта; застосовувані системи розробки; правила ведення розробки гірничих виробок за напрямками; схеми раціонального розміщення шпурів; способи приймання і основні схеми розмиву корисної копалини і породи; види кріплень і способи кріплення забою; основи гірничої справи; паспорти кріплення і керування покрівлею, буровибухових робіт; способи керування покрівлею і умови їх застосування; способи закладання відпрацьованого простору та основні знання про закладні матеріали; види і властивості полімерних матеріалів, застосовуваних для укріплення порід покрівлі, правила поводження з ними; сортамент лісу та типорозміри металевих стояків; способи проведення горизонтальних і похилих виробок у різних умовах; основні правила безпечного ведення підривних робіт; вимоги до якості заточування і заправлення різального інструменту; види, способи виявлення та усунення неполадок у роботі обслуговуваних машин і механізмів; електрослюсарну справу в обсязі знань електрослюсаря 3-го розряду.