МАЙБУТНЄ ПРОФТЕХОСВІТИ – ЗА ДУАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ

3 липня в приміщенні Будинку профспілок, у рамках діяльності громадської спілки «Координаційна рада «Кривий Ріг – рідне місто!», відбулася нарада, присвячена нагородженню переможців конкурсу «Кращий наставник за дуальною формою навчання на виробництві». У роботі наради прийняли участь представники провідних промислових підприємств міста, керівники навчальних закладів профтехосвіти, представники громадськості та СМІ.
Відкрив роботу наради голова Міському «Профспілки металургів та гірників України» Анатолій Макаренко.
З промовою до учасників наради звернувся голова спілки «Координа-ційна рада «Кривий Ріг – рідне місто» Дмитро Степанюк, який зазначив: «Протягом останнього часу освітянська галузь міста працює з орієнтиром на співпрацю інституцій з роботодавцями, профспілками, науковцями, керівниками закладів профтехосвіти, вищих навчальних закладів, працівниками Навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області, громадськістю. Нормативні документи про освіту передбачають нові підходи до формування змісту професійної освіти, що базується на професійних компетенціях і професійних стандартах, які забезпечують відповідність підготовки кваліфікованих робітників потребам сучасного ринку праці».
Надалі Дмитро Степанюк доповів: «Пріоритетом діяльності ЗП(ПТ)О в сьогоднішніх економічних умовах є наближення освітнього процесу до вимог виробництва через упровадження елементів дуальної форми навчання. Дуальне навчання – це одна з найефективніших форм співробітництва підприємств з навчальними закладами, відповідно до якої учні, студенти 35% часу присвячують вивченню теорії, а 65% – практиці в умовах виробництва.
У 2019 – 2020 навчальному році дуальною формою навчання у Кривбасі охоплено 450 здобувачів освіти за 14-ти професіями. За учнями, студентами були закріплені 98 кращих фахівців – наставників з підприємств гірничо-металургійної галузі. Всі здобувачі освіти (КПГТЛ, КПТМЛ, ЦППРК №1) отримують заробітну плату за випуск конкретної продукції, а також підприємство забезпечує їх спецодягом (100%). Всі роботодавці беруть участь в оцінюванні рівня кваліфікації здобувачів освіти за результатами виробничої практики.
Педпрацівники ЗП(ПТ)О також проходили стажування на підприємст-вах в умовах виробництва; на засіданнях галузевих фахових рад розглядалися питання щодо впровадження елементів дуальної системи навчання, організації роботи наставників із числа фахівців підприємств гірничо-металургійної галузі».
Підсумовуючи свою доповідь, Дмитро Степанюк зазначив, що «інсти-тут наставництва – це «наріжний камінь» підготовки спеціалістів, що майбу-тнє профтехосвіти належить дуальній системі навчання».
Учасники наради мали можливість поділитися своїми думками та про-позиціями. Так, у своєму виступі керівник проекту «Соціальне партнерство в дії», методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області Віталій Сапіга, особливо відзначив досягнення у сфері наукового пошуку педагогічного колективу Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, на базі якого в останні роки постійно проходять представницькі наукові заходи, зокрема вже тричі відбулися Всеукраїнські науково-практичні конференції, в роботі яких взяли участь відомі вітчизняні науковці у галузі педагогіки та професійної освіти. Учасники конференцій мали можливість обговорити проблемні питання та поділитись особистим досвідом. Наслідком обговорення стали певні рекомендації: посилити роботу щодо взаємодії у сфері професійної освіти, створення умов для підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці, професійного розвитку та самовдосконалення педагогічних працівників і керівних кадрів.
Підводячи підсумки наради, голова спілки «Координаційна рада «Кривий Ріг – рідне місто», Почесний громадянин Кривого Рогу Дмитро Степанюк нагородив робітників провідних промислових підприємств міста, серед яких – ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Кривбасзалізрудком», АТ «Південний ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПрАТ «Суха Балка», які були визнанні переможцями у номінації «Кращий наставник за дуальною формою навчання на виробництві».
А голова Міському «Профспілки металургів та гірників України», По-чесний громадянин Кривого Рогу Анатолій Макаренко теж відзначив почесними нагородами кращих наставників майбутніх молодих спеціалістів.
Учасники наради зробили спільне фото на пам’ять.