Пархомець Юлія Сергіївна

Інспектор з кадрів

В 2008 р. закінчила Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана» за спеціальністю «Правознавство». Працює у ліцеї з 2009 р. на посаді інспектора з кадрів.

Впродовж своєї трудової діяльності Юлія Сергіїв-на завжди сумлінно виконує свої обов’язки.

Чудово знає основні законодавчі та нормативно-правові акти в межах своєї діяльності, а також сучасні технології управління та вимоги до підготовки документів з питань кадрової роботи. Наявні знання вміло застосовує на практиці. Уміло оцінює і обґрунтовано інтерпретує дані, що відображають професійно-кваліфікаційну структуру персоналу ліцею. На високому рівні готує матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проєкти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників навчального закладу, формує і веде особові справи працівників та систематично вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю. Окрім цього, Юлія Сергіївна здійснює облік даних про виконання працівниками навчального закладу правил внутрішнього трудового розпорядку, на основі аналізу даних періодично вносить на розгляд керівництва закладу пропозиції, спрямовані на зміцнення трудової дисципліни. Якісно готує проєкти документів з питань організації кадрової роботи.

Юлія Сергіївна постійно працює над вдосконаленням своєї професійної підготовки. При виконанні своїх повноважень проявляє високу компетентність. Користується повагою серед колег та здобувачів освіти навчального закладу.