Помічник машиніста тепловоза

Кваліфікація: помічник машиніста тепловоза

Детальніше за телефоном: +38(096)338-21-11 (Шанда Людмила Семенівна)

Форма навчання: вечірня

Завдання та обов’язки. Керує тепловозом. Готує тепловоз до роботи, перевіряє дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем тепловоза. Контролює роботу тепловоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда. Здійснює прийом та здачу тепловоза з дотриманням чинних вимог. Забезпечує безпеку руху та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової роботи. Не допускає ведення поїздів понад встановлені вагові норми для даної дільниці, перевантаження вузлів та агрегатів тепловоза, порушень плавності ведення. Контролює роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза й перевіряє їх технічний та протипожежний стан. Дотримується періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів тепловоза на шляху прямування. Вживає заходів щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів. Утримує в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту. Бере участь у підготовці локомотива до комісійного огляду.

Повинен знати: будову тепловоза; його обладнання та правила експлуатації; принципи роботи вузлів, електронних блоків тепловоза; види технічного обслуговування та ремонту тепловоза, його обсяги, технологію основних ремонтних робіт; причини виникнення несправностей у роботі вузлів та механізмів тепловоза, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар локомотива; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп’ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.