Ромах Алла Георгіївна

Інженер з охорони праці

У 2011 р. закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». Працює у ліцеї з 2017 р. спочатку на посаді майстра виробничого навчання, а з наступного року – інженера з охорони праці.

Впродовж своєї професійної діяльності Алла Георгіївна отримала репутацію відповідального, працелюбного та компетентного фахівця у своїй справі.

Постійно здійснює контроль щодо умов праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення та впровадження засобів захисту від впливу небезпечних й шкідливих виробничих факторів. Використовує у своїй повсякденній діяльності чинні законодавчі й нормативно-правові акти, а також методичні матеріали з питань охорони праці. На їх базі вона розробляє інструкції з охорони праці, програми навчання робітників, організує пропаганду і вивчення працівниками навчального закладу правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.

До обов’язків Алли Георгіївни входить проведення інструктажів з охорони праці з працівниками ліцею та зі здобувачами освіти. Окрім цього, вона бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування й механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, санітарно-гігієнічного стану приміщення, засобів колективного та індивідуального захисту працівників й здобувачів освіти. У разі необхідності проводить з ними інформаційно-роз’яснювальну роботу.

В цілому, за такий короткий проміжок часу Алла Георгіївна стала незамінним членом дружньої ліцейної команди.