SOFT SKILLS – сучасні навички успішності

В рамках науково-освітнього альянсу «SOFT SKILLS – сучасні навички успішності» 1 лютого 2024 року комісії кулінарних (голова Кравченко О.С.), гуманітарних (голова Удовіченко Н.В.) та фізико-хіміко-математичних дисциплін (голова Шумило Ю.В.) КЗО «Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей» ДОР» брали участь у майстер-класі «Ігрові технології у формуванні м’яких навичок» за ініціативи кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (завідувач кафедри д.п.н., професор Сергеєва Л.М.).
Під час заходу розглядалися наступні питання: гейміфікація як сучасний напрям засвоєння інформації та формування soft skills при підготовці конкурентоздатних фахівців ресторанного господарства; елементи гейміфікації у VR-технологіях при підготовці кваліфікованих робітників сфери громадського харчування; шляхи впровадження ігрових технологій для формування загально професійних компетентностей фахівців ресторанного господарства; розвиток творчих здібностей здобувачів освіти під час проведення лабораторно-практичних робіт; роль уроку української літератури у професійному спрямуванні професії «Кухар» (за матеріалами Ольги Кобилянської); роль штучного інтелекту у розвитку та сприянні формуванню мотиваційних навичок; онлайн-ігри JeopardyLabs та Bamboozle як засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти ЗП(ПТ)О; дієві способи формування soft skills за допомогою інтерактивної платформи Worldwall; роль ділової гри у розвитку м’яких навичок та її вплив на особистісний та професійний зріст.
Ігрові технології є однією з унікальних форм сучасного навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки роботу слухачів на творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки з вивчення предметів. Цікавість умовного світу гри робить позитивною, емоційно забарвленою монотонну діяльність із запам’ятовування, повторення, закріплення чи засвоєння інформації.