Стойчик Тетяна Іванівна

Заступник директора з навчально-виробничої роботи,

доктор педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист.

Researcher ID
http://www.researcherid.com/rid/X-9635-2018

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-6106-9007

Профіль у Google Scholar:  https://scholar.google.ru/citations?user=owe-dVoAAAAJ&hl=ru&authuser=1 

Закінчила Криворізький гірничо-економічний техні-кум (1995 р.), Донецький державний університет еконо-міки і торгівлі імені І. М. Туган-Барановського (2002 р.), магістратуру Центрального інституту післядипломної пе-дагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту осві-ти» НАПН України (Київ, 2008 р., магістр з управління навчальним закладом), школу резерву керівників профе-сійно-технічних навчальних закладів (Міністерство осві-ти і науки України, 2008 р.), аспірантуру ДВНЗ «Універ-ситет менеджменту освіти» НАПН України (здобула науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук», 2015 р.). Працює в КПГТЛ з 20 березня 1995 року. Педагогічний стаж складає 24 роки.

Брала участь у розробці державних стандартів професійно-технічної освіти професій «Прохідник», «Люковий (гірничі роботи)». Виступала керівником проєкту з розробки стандарту на модульно-компетентнісній основі з професії «Машиніст електровоза (гірничі роботи)».

Є членом творчої групи з проведення експериментальної роботи всеукраїн-ського рівня на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею за темою «Педагогічні умови формування конкурентоздатних фахівців гірничо-го профілю в професійних навчальних закладах».

Автор понад ста двадцяти наукових праць, серед яких: навчальні програми та посібники, статті у наукових фахових виданнях, у зарубіжних періодичних виданнях, у збірниках наукових праць конференцій та інші. Член редакційної колегії українського фахового журналу «Профтехосвіта».

Має нагороди: Знак Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти» (2011 р.); грамота Управління освіти і науки Дніпропетровської ОДА (2004 р.); грамота виконкому міської ради (2004 р.); подяка Центрального інституту післядиплом-ної педагогічної освіти НАПН України (2006 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2013 р.); почесна грамота виконкому Криворізької міської ради (2014 р.); почесна грамота Дніпропетровської ОДА (2014 р.); грамота Дніпро-петровської обласної ради (2015 р.); подяка навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (2015 р.); грамота Мі-ністерства освіти і науки України (2016 р.), Почесний знак «За заслуги перед містом» III-ого ступеня (2018 р.) та інші. Лауреат обласної педагогічної премії (2016 р.).