Здобуття практичних навичок

Здобуття практичних навичок
Недарма в народі кажуть, що людина має навчатися протягом всього життя. Ця багатовікова мудрість є надзвичайно актуальною й для педагогів. Адже для того, щоб плідно навчати інших, слід самому постійно самовдосконалюватись та здобувати все нові й нові компетентності. Однією з найпоширеніших форм підвищення власних професійних знань, умінь та навичок є стажування, особливо якщо воно проходить в умовах виробництва. Саме з цією метою низку педагогічних працівників нашого ліцею гірничого профілю було направлено до ПРАТ «ЦГЗК». Серед них: майстри в/н М.Л. Кириченко, В.П. Сіманько, Г.П. Філіпчук, В.Д. Кречетова та викладач теоретично-професійної підготовки С.Т. Ковальова.
В ході стажування наші педагоги ознайомилися з новітньою технікою, котру активно впроваджують на підприємствах гірничорудного профілю, а також набули додаткові компетенції стосовно раціональної організації виробничого процесу та особливостей застосування сучасних технологій для вирішення конкретних задач. Отримані знання мають велике прикладне значення для професійної діяльності кожного майстра в/н та викладача, оскільки надають можливість більш якісної підготовки конкурентоздатних робітничих кадрів, підготовкою яких вже не одне десятиліття славетний наш заклад освіти.