Звіт про хід та результати узагальнюючого етапу експериментальної роботи всеукраїнського рівня

На засіданні комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України представлено звіт про хід та результати узагальнюючого етапу експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах», результати якого отримали схвальну оцінку науковців.

Реалізація завдань експериментальної роботи на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, здійснювалась впродовж чотирьох років (2016-2019 рр.). За підтримки наукового керівника Лариси Миколаївни Сергеєвої та наукових консультантів Неллі Григорівни Ничкало та Володимира Івановича Афанасьєва (головного технолога ПАТ «Кривбасзалізрудком») за означений період розроблено та впроваджено в практику підготовки конкурентоздатних фахівців гірничого профілю у професійних навчальних закладах: 2 підручника, 4 навчальних посібника, із яких 3 рекомендованих МОН України, 1 схвалений ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; 3 державних стандарти, в т.ч 1 на модульно-компетентнісній основі (проект); 6 тренінгових програм; 11 методичних та навчально-контролюючих комплексів; 1 мобільний додаток; навчальний 3-D фільм; 8 організаційних документів (положень); 5 анкет опитування респондентів; видано 3 збірника наукових праць; створено 4 навчальних макети; електронну бібліотеку із банком даних експериментальної роботи; 4 блоги педагогічних працівників; реконструйовано 4 навчальних кабінети та оновлено систему комплексно-методичного забезпечення; придбано 25 комплектів комп’ютерної техніки, 1 інтерактивну дошку, мультимедійний комплекс Cam Touch.

Основні результати дослідження викладено у 57 наукових виданнях (29 друкованих аркушів), в т. ч. 10 опубліковано науковим керівником, 4 іноземною мовою; 34 публікації в газетах; 9 виступів на радіо та телебаченні.

Основні положення і результати дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях, в т.ч.: 8 міжнародних, 30 всеукраїнських, 6 регіональних; 13-ти семінарах, круглих столах, форумах, вебінарах;
У рамках експерименту ініційовано і проведено 3 конференції всеукраїнського рівня, в т.ч. 1 за іноземною участю; 5 дискусійних панелей, 2 круглих стола на всеукраїнському рівні.

Пройшли стажування в умовах підприємства 32 педагога; тренінгові навчання на базі підприємств 28 педагогів.

Результати впроваджено у 8 регіонах України: надіслали довідки заклади освіти із Сумської, Київської, Одеської, Запорізької, Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської, Львівської областей
За досягнення високих результатів при проведенні експериментальної діяльності, Луговий Володимир Ілларіонович дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, державний службовець першого рангу, перший віце-президент НАПН України вручив медаль Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» директору Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Сиротюку В.Г., почесну грамоту НАПН України – заступнику директора з навчально-виробничої роботи Стойчик Т.І.

Творча група експериментального майданчика висловлює щиру подяку науковому керівнику Сергеєвій Ларисі Миколаївні, науковому консультанту Неллі Григорівні Ничкало за постійну наукову підтримку, безцінні рекомендації, які сприяли досягненню високих результатів при реалізації експериментального дослідження.

І хоча на сьогодні експеримент добіг до свого завершення згуртована творча група і надалі продовжуватиме роботу щодо пошуку шляхів підвищення якості професійної освіти відповідно до вимог роботодавців та забезпечення зростання її привабливості.