Експеримент регіонального рівня за темою
«Професійна підготовка майбутніх фахівців електротехнічного профілю в
навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
(2021-2024 рр.)