КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Кваліфікаційний центр Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (далі – Центр) – суб’єкт, уповноважений Національним агентством кваліфікацій здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, на підставі сертифікату про акредитування такого кваліфікаційного центру, і внесений до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій.


Телефон для зворотнього зв’язку: (067) 457-82-52. 

E-mail: kpgtl@ukr.net