Мартиненко Катерина Валеріївна

Методист,

спеціаліст першої категорії

Закінчила ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2014 році. Працює в КПГТЛ з 2008 року. Педагогічний стаж 7 років.

Професійна діяльність Катерини Валеріївни характеризується високим рівнем професіоналізму та багатогранністю підходів до впровадження інноваційних методик. Вона бере активну участь в реалізації завдань експериментальних досліджень.

Так, нею підготовлено звіт за результатами формувального етапу експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» та узагальнено досвід роботи педагогічного колективу з означеного питання у методичних рекомендаціях «Технологія формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю».

Катерина Валеріївна організувала та брала участь у роботі дискусійної панелі «Актуальні проблеми створення системи забезпечення якості підготовки фахівців закладі професійної освіти» в рамках міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті-2019». Виступала з доповіддю під час всеукраїнського науково-практичного інтернет-семінару «Інноваційний урок у професійно-теоретичній підготовці кваліфікованих робітників» (2019 р.) Вона є співавтором пакету контрольно-оціночних матеріалів з професії «Прохідник» (2018 р.). Велику увагу приділяє впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. За її сприяння створено мобільний додаток доповненої реальності «AR-KPGTL», започатковано роботу із 3d-моделювання сучасного обладнання гірничих підприємств (2019 р.).

Має нагороди: грамота Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (2013 р.), грамота виконкому Жовтневої районної у місті Кривому Розі ради (2014, 2019 рр.).