Педагогічні читання навчального посібника

08 лютого 2024 року відбулися педагогічні читання з обговорення навчального посібника «Творчість як фактор мотивації досягнень» за участю авторів наукового продукту (Просіна Ольга Володимирівна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Ілляхова Марина Володимирівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент; Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор).
Навчальний посібник “Творчість як фактор мотивації досягнень” є цінним ресурсом для педагогів, які прагнуть створити умови для розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти та стимулювати їх до досягнень. Завдяки науковій обґрунтованості, практичній спрямованості та доступності викладу, посібник є корисним інструментом для вдосконалення навчально-виховного процесу.
Від КЗО «КПГТЛ» ДОР» в обговоренні наукового продукту та його інтерпретації у практичні напрацювання, взяла участь Оксана Музика, викладач математики з темою «Творчість: розвиток і самореалізація особистості». Своїм виступом акцентувала увагу на тому, що викладач – це не просто транслятор знань, а й творець, який здатен запалити в здобувачів освіти іскру цікавості, дослідницького духу та прагнення до саморозвитку. Саме його творчість стає ключовим фактором у розвитку особистості здобувача освіти, формуючи його креативність, самостійність, критичне мислення та інші важливі компетенції.